Moje služby


Poradenství

 Pomůžu vám ujasnit si priority a objektivně posoudit, zda-li je svěřenský fond pro vámi zamýšlený účel tím vhodným řešením. Vyhodnotím všechna rizika, výhody i náklady související se založením a případnou správou vašeho svěřenského fondu. Díky tomu se můžete odpovědně rozhodnout a ujistit se, že svěřenský fond bude dlouhodobě naplňovat vaše cíle.

 

Založení

 Můj tým specialistů vytvoří na základě vašich priorit statut fondu, který bude odrazem vaší filozofie, sladí strategii svěřenského fondu s vašimi osobními hodnotami i cíli. Po odsouhlasení statutu za vás převezmu odpovědnost za celý administrativní proces založení fondu a komunikaci s orgánem dohledu.

 

Správa

 Profesionální správce zajistí vašemu svěřenskému fondu a majetku, který tvoří jeho podstatu, nejvyšší dostupnou péči. Jeho úkolem je svědomitě vykonávat funkci řádného hospodáře, řídit všechny procesy, komunikovat s protektorem a naplňovat vůli zakladatele, která je zakotvena ve statutu fondu.

 

Dohled

 V případě zájmu Vám zajistím kvalifikovaný dohled nad činností svěřenského správce. Kontrola všech úkonů svěřenského správce a dodržování statutu fondu probíhá prostřednictvím konttrolního výboru, tzv. protektora. Tímto získáte jistotu, že projev vaší vůle a účel vzniku svěřenského fondu bude vždy naplněn.

 

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení